Energiatanúsítvány készítés akár 24 órán belül!

Dunaújváros környékén a legjobb árat garantáltan itt találja!

Lakása vagy családi háza hiteles energetikai tanúsítványának elkészítését rendelje meg közvetlenül a tanúsító szakembertől!


Árajánlatot legegyszerűbben az alábbi hivatkozásra kattintva kérhet néhány egyszerű adat megadásával!

Árajánlat kérésTanúsítványra van szüksége? A legjobb helyen jár! Íme 12 meggyőző érv, hogy miért NE KERESGÉLJEN TOVÁBB:

 • Alacsony ár: nincs közvetítési jutalék, nincs ÁFA, a munkák összehangolásával és önköltségi kiszállási díjjal sikerült kialakítani Dunaújváros környékén a legkedvezőbb tanúsítási díjat;
 • Utólagos fizetés: nálunk csak a tanúsítvány elkészítését és átadását követően kell fizetni, előleget csak kivételes esetben kérünk;
 • Gyorsaság: normál esetben 1-3 napos tanúsítási határidő, sürgős esetben tanúsítvány akár 24 órán belül is;
 • Rugalmasság: a helyszíni felmérés a megrendelőhöz igazodva előre leegyeztetett időpontban történik, csak úgy mint a tanúsítvány átadása;
 • Egyszerű kapcsolatfelvétel: Gyors ajánlatkérési lehetőség a weboldalon keresztül;
 • Rutin, megbízhatóság: 5 éves tanúsítói tapasztalat és több mint 570 db kiállított hiteles energetikai tanúsítvány;
 • Megfelelő jogosultság: a Magyar Mérnöki Kamaránál TÉ/07-51646 számon nyilvántartott, leellenőrizhető épületenergetikai tanúsító;
 • Garancia: az általunk kiállított energetikai tanúsítvány 10 évig érvényes, viszont amennyiben idő közben megváltoznak a jogszabályi előírások, vagy az épület paramétereiben történik változtatás, esetleg elkallódott és használni kellene a tanúsítványt, akkor azt minimális díjért ismét kiállítjuk;
 • Teljes körű felmérés: az épület műszaki dokumentációjának a hiánya sem jelent semmiféle gondot;
 • A távolság sem akadály: 50 kilométeres szolgáltatási körzet dunaújvárosi bázissal, de az ország bármely pontján lévő ingatlan tanúsításában tudunk segíteni és Ön a legközelebbi megbízható tanúsítótól fog árajánlatot kapni, nem kell keresgélnie tovább;
 • Korrekt, etikus tájékoztatás: a tanúsítandó ingatlant érintő jogszabályi előírásokról minden esetben tájékoztatjuk és amennyiben a jogszabály szerint még sem kell energiatanúsítvány az ingatlanról, akkor azt időben jelezzük;
 • Korszerűsítési javaslat: korszerűnél gyengébb osztályzat esetén egyedi energia-megtakarításra irányuló felújítási javaslatokat adunk. Közérthetően megadva a lehető legkorábban megtérülő (költség optimalizált) korszerűsítési módokat, pontos technológiai paraméterekkel és a beruházással elérhető energia megtakarítás százalékos arányát. Ezen adatok birtokában könnyedén kiszámíthatóvá válik a javasolt korszerűsítés megtérülési ideje.

A tanúsítvánnyal kapcsolatos leggyakrabban feltett kérdések:

Milyen épületek esetében kötelező az energetikai tanúsítvány?

A huzamos tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó épületre (épületrészre), amelyben a jogszabályban vagy technológiai utasításban előírt légállapot biztosítására energiát használnak kötelező az energetikai tanúsítvány:

 • új épület építése esetén;
 • meglévő teljes épület vagy önálló rendeltetési egység (lakás) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházásakor, illetve bérbeadása esetén;
 • hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú 250 m2, vagy ennél nagyobb hasznos alapterületű épület esetén;
 • üdülőépület lakóházzá történő átminősítése esetén.

Milyen épületek esetében nem kötelező az energetikai tanúsítvány?

 • az önálló, más épülethez nem csatlakozó 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
 • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt épületre;
 • a legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épületre, fólia- vagy sátorszerkezetre;
 • a hitéleti célra használt épületre;
 • a nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági épületre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre;
 • műhelyre vagy az ipari területen lévő épületre, ha abban a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több mint 20 szoros légcsere szükséges, ill. alakul ki;

Kinek kell és mikorra kell elkészíttetni az energetikai tanúsítványt?

Új épületeknél az energiatanúsítványt az építtetőnek kell elkészíttetnie és a használatbavételi engedély benyújtásával egyidejüleg beadnia. A rendelet hatálya alá tartozó meglévő épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek ellenérték fejében történő tulajdon-átruházásakor az energetikai tanúsítvány elkészíttetése kötelező, erről a tulajdonos (eladó) gondoskodik és azt a szerződés megkötését megelőzően, de legkésőbb a szerződéskötésig a vevőnek átadja (erről az adásvételi szerződésben nyilatkozni kell: energetikai tanúsítvány "HET" azonosító).

Milyen egyéb esetekben nem kell az energiatanúsítványt elkészíttetni?

 • a használatbavételi engedélyt megelőző tulajdon-átruházás esetén,
 • ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt,
 • a hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. tv. hatálya alá tartózó tulajdonosváltás és bérbeadás esetén.

Energia-megtakarításra irányuló javaslat

Ha a tanúsított ingatlan energetikai minőségi osztálya nem éri el a korszerű kategóriát, akkor az energietikai tanúsítvány mellékleteként a tanúsító javaslatot tesz az épület vagy önálló rendeltetési egység energiahatékonyságának költségoptimalizált szintjére vagy költséghatékony növelésére, kivéve, ha az épület vagy az önálló rendeletetési egység energiahatékonyságának költséghatékony növelésére nincs ésszerű lehetőség a rendeletben meghatározott követelményekhez képest.

A 2016 előtt készült energiatanúsítvány érvényessége

Az energetikai tanúsítvány a kiállítás időpontjától számított 10 évig érvényes. Azonban mivel 2016. január 1-jén megváltoztak az energetikai minőség szerinti besorolás betűjelei, megnevezései és érték határai, ezért a 2016. január 1-je előtt kiállított energiatanúsítványok a jelenlegi formában nem használhatóak fel eladáshoz vagy bérbeadáshoz változatlanul. Annak érdekében, hogy a korábbi tanúsítványok többlet díj fizetése nélkül a továbbiakban is felhasználhatóak legyenek a 2013.01.01. és 2015.12.31. között készült és az e-tanúsítás alkalmazásba feltöltött energetikai tanúsítványokhoz bárki tud díjmentesen és automatikusan új energetikai besorolást tartalmazó pótlapot készíttetni a www.entan.e-epites.hu/?potlap oldalon. A pótlap kizárólag az eredeti energetikai tanúsítvány összesítő lappal és a hozzá tartozó alátámasztó munkarésszel együtt érvényes! Ez azonban legfeljebb csak "CC" besorolást tud adni, ezért ha ennél jobb osztályzatot szeretne, akkor újra el kell végezni a tanúsítást. Ebben az esetben viszont vizsgálni kell még a fajlagos hőveszteség-tényezőre és a megújuló energia részarányára vonatkozó követelménynek való megfelelést is. Utóbbi esetben ez azt jelenti, hogy az épület energiaigényét legalább 25%-os mennyiségben megújuló energiaforrásból kell biztosítani. Ezeken felül "AA" vagy annál jobb besorolás eléréséhez még további feltételeknek kell eleget tenni a gépészet szabályozhatóságát és mérését illetően. A 2013.01.01. előtt kiállított tanúsítványok esetében azonban pótlap készítésére nincs mód, sajnos új tanúsítványt kell készíttetni.

Mikortól szigorodnak a követelmények?

A pályázati forrásokat felhasználó épületeket 2015. január 1-jétől már a szigorúbb költség-optimalizált követelményszinten kell kialakítani, és 2018-tól a szabályozás minden egyéb épület építése és felújítás esetén is kötelező lesz. További változás, hogy 2019-től minden új középületet, 2021-től pedig minden egyéb új épületet közel nulla energiaszinten kell majd megvalósítani, és ezeknél az épületeknél a felhasznált energia 25 százalékát megújuló energiából kell nyerni. 2016. január 1-től bevezetésre kerültek a közel nulla energia igényű épületekre vonatkozó követelmények és az új két betűből álló osztályzatok. Az új besorolási rendszer számos műszaki kérdésben eltér a korábbitól, ezért az új besorolás a korábbival nem összehasonlítható! A BB és az annál jobb besorolású épületek elégítik ki a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményt. A változásnak köszönhetően az új besorolási rendszer megszünteti az épületek méret szerinti megkülönböztetését és tájékoztatást ad arról, hogy a tanúsított épület a jövőben is korszerűnek fog-e minősülni. A piaci átláthatóság érdekében – a korábbi rendszerrel ellentétben - a családi házak és a társasházi lakások azonos értékrend szerint kerülnek összehasonlításra. A részletekről bővebben: www.energiatanusitvany-dunaujvaros.hu/KNE.pdf

Korszerűsít, felújít? Ezt feltétlenül el kell olvasnia!

Az energiamegtakarítást célzó korszerűsítés költséges vállalkozás. Mielőtt belekezdene a felújítás tervezésébe ajánlom a www.energiatanusitvany-dunaujvaros.hu/felujitas.pdf címen elérhető tájékoztató anyag elolvasását. Az ebben lévő ismeretek birtokában és a szakmai ajánlások betartásával elérhetjük, hogy a korszerűsítésre költött pénzünk a lehető leghatékonyabban érvényesüljön.

Vonatkozó jogszabályok: