Energiatanúsítvány készítés akár 24 órán belül!

Dunaújváros környékén a legjobb árat garantáltan itt találja!

Lakása vagy családi háza hiteles energetikai tanúsítványának elkészítését rendelje meg közvetlenül a tanúsító szakembertől!


Árajánlatot legegyszerűbben az alábbi hivatkozásra kattintva kérhet néhány egyszerű adat megadásával!

Árajánlat kérés


Új szolgáltatás!!! Energetikai szaktanácsadás, energiahatékonysági javaslatok készítése

Ha Ön is szeretné lakóingatlanát energiahatékonyan korszerűsíteni, de nem tudja hogy pontosan mit és hogyan kellene javítani az épületen úgy hogy az adott beruházás a leggyorsabban megtérüljön, akkor új szolgáltatásként lehetőséget kínálok energetikai korszerűsítési tanácsadásra, melynek során az Ön igényeihez és lehetőségeihez igazítva kifejezetten az adott épületére szabottan, két opció közül választhat:

 • Helyszíni tanácsadás: akkor javasolt, ha nincs szükség pontos megtakarítási számokra, viszont szeretné tudni, hogy pl. hova milyen hőszigetelés kell, vagy mi lenne az adottságoknak leginkább megfelelő költséghatékony gépészeti megoldás.;
 • Átfogó energiahatékonysági számítás: az energetikai tanúsítások költségoptimalizált számítási módszertana szerint meghatározom a leggyorsabban megtérülő korszerűsítési megoldásokat, pontosan számszerűsítve az elérhető megtakarításokkal.

Tanúsítványra van szüksége? A legjobb helyen jár!

 • Alacsony ár: nincs közvetítési jutalék (közvetlenül a taúnsítótól rendelhet), nincs ÁFA (alanyi adómentes), így Dunaújváros környékén a legkedvezőbb tanúsítási díjat itt találja;
 • Online tanúsítvány: az elkészült hiteles energetikai tanúsítványt e-mailben kapja meg a megrendelő. A tanúsítvány nyomtatására nincs szükség, mivel a tanúsítvány attól válik hitelessé, hogy a megfelelő jogosultsággal rendelkező szakértő mérnök az általa készített számítást - ellenőrzést követően - feltölti a hiteles energetikai tanúsítványok országos, elektronikus nyilvántartásába. A tanúsítvány főlapján található QR-kód beolvasásával bárki leellenőrizheti ennek megtörténtét. Adásvétel, bérbeadás vagy használatbavétel során csak az online tanúsítvány HET azonosítójára kell hivatkozni. Az online tanúsítvánnyal pénzt takarítunk meg a megrendelőnek (nincs nyomtatási és kézbesítési költség) és a tanúsítványt előbb kézhez kapja (az elkészítést követően azonnal), ráadásul így óvjuk a környezetet is;
 • Bankkártyás fizetési lehetőség: nálam bankkártyával is fizethet;
 • Gyorsaság: normál esetben 1-2 napos tanúsítási határidő, sürgős esetben tanúsítvány akár 24 órán belül is;
 • Rugalmasság: a helyszíni felmérés a megrendelőhöz igazodva előre leegyeztetett időpontban történik;
 • Egyszerű kapcsolatfelvétel: Gyors ajánlatkérési lehetőség a weboldalon keresztül vagy telefonon azonnal;
 • Rutin, megbízhatóság: 11 éves tanúsítói tapasztalat és közel 2000 kiállított hiteles energetikai tanúsítvány;
 • Megfelelő jogosultság: a Magyar Mérnöki Kamaránál TÉ/07-51646 számon nyilvántartott, leellenőrizhető épületenergetikai tanúsító;
 • Garancia: minden általam kiállított energetikai tanúsítvány az OÉNY rendszerében hitelesített, bármelyik ügyvéd, bank és földhivatal elfogadja. A tanúsítvány 10 éves érvényességi idejére az archiválása biztosított. Ezért amennyiben idő közben megváltoznának a jogszabályi előírások, vagy az épület paramétereiben történik változtatás, esetleg elkallódott és használni kellene a tanúsítványt, akkor azt minimális díjért ismét ki tudom állítani;
 • Teljes körű felmérés: az épület műszaki dokumentációjának a hiánya sem jelent semmiféle gondot;
 • 50 kilométeres szolgáltatási körzet dunaújvárosi bázissal, kiegészítve sárbogárdi és paksi járással;
 • Jobb energetikai besorolás: ugye Önnek sem mindegy milyen osztályzatot kap az ingatlana? Egy jobb besorolással akár több százezer forinttal drágábban adhatja el ingatlanát. Ez mind úgy lehetséges, hogy nálam a számítás egyes szakaszai egyszerűsített helyett részletes számítással készülnek a jogszabályi lehetőségeket maximálisan kihasználva;
 • Korrekt, etikus tájékoztatás: a tanúsítandó ingatlant érintő aktuális jogszabályi előírásokról minden esetben tájékoztatom és amennyiben a jogszabály szerint még sem kötelező energiatanúsítványt készíttetni az ingatlanról, akkor azt időben jelzem;
 • Korszerűsítési javaslat: korszerűnél gyengébb osztályzat esetén egyedi energia-megtakarításra irányuló felújítási javaslatokat fog kapni. Közérthetően megadva a lehető leghamarabb megtérülő (költség optimalizált) korszerűsítési módokat, pontos technológiai paraméterekkel és a beruházással elérhető energia megtakarítás százalékos arányával. Ezen adatok birtokában könnyedén kiszámíthatóvá válik a javasolt korszerűsítés megtérülési ideje.

A tanúsítvánnyal kapcsolatos leggyakrabban feltett kérdések:

Mi is valójában az az energetikai tanúsítvány?

Az Európai Unió 2002-ben direktívában írta elő az energetikai tanúsítvány bevezetését kötelezően minden tagország számára abból a célból, hogy az épületek energiafogyasztása és környezetszennyezése rövid időn belül csökkenjen, a végső cél pedig hogy minden új épület közel nulla energiaigényű legyen. Az energetikai tanúsítvány egy olyan igazoló okirat, amely az épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek - a jogszabály szerinti számítási módszerrel meghatározott - energetikai teljesítőképességét megadja, valamint javaslatokat ad az ingatlan ésszerű, elvárható időn belül megtérülő energia megtakarításra irányuló költséghatékony korszerűsítési lehetőségeire. Továbbá megadja az adott felújítási javaslatok megvalósulása esetén elérhető energetikai besorolást.

Milyen épületek esetében kötelező az energetikai tanúsítvány?

A huzamos tartózkodásra szolgáló helyiséget tartalmazó épületre (épületrészre), amelyben a jogszabályban vagy technológiai utasításban előírt légállapot biztosítására energiát használnak kötelező az energetikai tanúsítvány:

 • új épület építése esetén;
 • meglévő teljes épület vagy önálló rendeltetési egység (lakás) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházásakor, illetve bérbeadása esetén;
 • meglévő épület bővítése esetén;
 • hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú 250 m2, vagy ennél nagyobb hasznos alapterületű épület esetén;

Milyen épületek esetében nem kötelező az energetikai tanúsítvány?

 • az önálló, más épülethez nem csatlakozó 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
 • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt épületre;
 • a legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épületre, fólia- vagy sátorszerkezetre;
 • a hitéleti célra használt épületre;
 • a nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági épületre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre;
 • műhelyre vagy az ipari területen lévő épületre, ha abban a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több mint 20 szoros légcsere szükséges, ill. alakul ki;

Kinek kell és mikorra kell elkészíttetni az energetikai tanúsítványt?

Új épületeknél illetve meglévő épület bővítése esetén az energiatanúsítványt az építtetőnek kell elkészíttetnie és a használatbavételi engedély benyújtásával egyidejüleg beadnia. A rendelet hatálya alá tartozó meglévő épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek ellenérték fejében történő tulajdon-átruházásakor az energetikai tanúsítvány elkészíttetése kötelező, erről a tulajdonos (eladó) gondoskodik és azt a szerződés megkötését megelőzően, de legkésőbb a szerződéskötésig a vevőnek átadja (erről az adásvételi szerződésben nyilatkozni kell: energetikai tanúsítvány "HET" azonosító).

Milyen egyéb esetekben nem kell az energiatanúsítványt elkészíttetni?

 • a használatbavételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén,
 • ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdonrészt,
 • a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító vagyonkezelésében lévő lakóingatlannak a jogosult általi visszavásárlása, valamint a megüresedett lakóingatlan versenyeztetéssel történő értékesítése.

Energiamegtakarítási célú felújítási javaslat

Ha a tanúsított ingatlan energetikai minőségi osztálya nem éri el a korszerű kategóriát, akkor az energietikai tanúsítvány mellékleteként a tanúsító javaslatot tesz az épület vagy önálló rendeltetési egység energiahatékonyságának költségoptimalizált szintjére vagy költséghatékony növelésére, kivéve, ha az épület vagy az önálló rendeletetési egység energiahatékonyságának költséghatékony növelésére nincs ésszerű lehetőség a rendeletben meghatározott követelményekhez képest.

A 2016 előtt készült energiatanúsítvány érvényessége

Az energetikai tanúsítvány a kiállítás időpontjától számított 10 évig érvényes. Azonban mivel 2016. január 1-jén megváltoztak az energetikai minőség szerinti besorolás betűjelei, megnevezései és érték határai, ezért a 2016. január 1-je előtt kiállított energiatanúsítványok a jelenlegi formában nem használhatóak fel eladáshoz vagy bérbeadáshoz változatlanul. Annak érdekében, hogy a korábbi tanúsítványok többlet díj fizetése nélkül a továbbiakban is felhasználhatóak legyenek a 2013.01.01. és 2015.12.31. között készült és az e-tanúsítás alkalmazásba feltöltött energetikai tanúsítványokhoz bárki tud díjmentesen és automatikusan új energetikai besorolást tartalmazó pótlapot készíttetni a www.entan.e-epites.hu/?potlap oldalon. A pótlap kizárólag az eredeti energetikai tanúsítvány összesítő lappal és a hozzá tartozó alátámasztó munkarésszel együtt érvényes! A 2013.01.01. előtt kiállított tanúsítványok esetében azonban pótlap készítésére nincs mód, új tanúsítványt kell készíttetni.

A követelmények szigorításáról és egy kiskapuról amivel kiváltható az előírt 25 százalékos megújulóenergia-részarány

A sokadik halasztást követően jelen állás szerint 2024. június 30-tól már csak közel nulla energiaigényű, azaz „BB” energetikai besorolású új építésű épület kaphat használatba vételi engedélyt hazánkban. Azonban a jogszabályban lett van egy kiskapu is. Az előírt 25 százalékos megújulóenergia-részarány ugyanis kiváltható magasabb energiahatékonysággal. „Abban az esetben, ha a (…) kötelező alternatív rendszerek vizsgálata szerint a műszaki, gazdasági feltételek a (…) minimális megújuló energia részarány teljesítésére nem adottak, a minimális megújuló energiára vonatkozó követelmény megnövelt energiahatékonysággal is teljesíthető.” Ez azt jelenti, hogy egy lakó épület összesített energetikai jellemző követelményértéke négyzetméterenként és évenként nem lehet több 76 kWh-nál. Iroda és kereskedelmi épületekben ez az érték 68, oktatási célú épületekben pedig 65 kWh/év/négyzetméter. Azonban ha az épületet hűtik is, ez az érték mindhárom típus esetében 10 kWh-val növelhető. A részletekről bővebben: www.energiatanusitvany-dunaujvaros.hu/KNE.pdf

Korszerűsít, felújít, bővít? Ezt feltétlenül el kell olvasnia!

Az energiamegtakarítást célzó korszerűsítés költséges vállalkozás. Mielőtt belekezdene a felújítás tervezésébe ajánlom a www.energiatanusitvany-dunaujvaros.hu/felujitas.pdf címen elérhető tájékoztató anyag elolvasását. Az ebben lévő ismeretek birtokában és a szakmai ajánlások betartásával elérhetjük, hogy a korszerűsítésre költött pénzünk a lehető leghatékonyabban érvényesüljön. Meglévő épület bővítése vagy energiamegtakarítási célú felújítása esetén az újonnan készített határoló szerkezeteknek meg kell felelniük a költségoptimalizált követelményeknek, továbbá ha a bővítés mértéke meghaladja a bővítendő épület hasznos alapterületének 100%-át, a teljes épületnek teljesítenie kell a szigorúbb előírásokat.

Vonatkozó jogszabályok: